Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2024/03 2024-03-21 13:41 2024-04-04 12:00
2. Sprzedaż i dostawa samochodu osobowego do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2024/01 2024-02-22 09:50 2024-03-22 12:00
3. Sprzedaż i dostawa specjalistycznego urządzenia IT - serwera pamięci masowej do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2024/02 2024-03-14 08:42 2024-04-05 12:00
4. Usługa wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych dla IPN–KŚZpNP Oddział w Poznaniu OVIPo-281-1/24 2024-03-13 14:06 2024-03-22 10:00
5. Przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w Oddziale IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2023/05 2023-12-08 13:23 2023-12-19 13:30
6. Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku Bi/2023/04 2023-11-29 15:48 2023-12-13 10:00
7. Usługi ogrodnicze i porządkowe na terenie posesji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku Bi/2023/03 2023-11-21 15:34 2023-11-30 10:00
8. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usług przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 roku. OVIPo-281-10/23 2023-11-20 11:12 2023-11-27 09:00
9. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usług przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 roku. OVIPo-281-10/23 2023-11-13 12:04 2023-11-20 09:00
10. Sprzedaż i dostawa urządzenia do bezprzerwowego zasilania do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2023/02 2023-09-25 15:48 2023-09-28 10:00
11. Sprzedaż i dostawa urządzenia do bezprzerwowego zasilania do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2023/02 2023-09-08 13:49 2023-09-25 10:00
12. Dostawa sprzętu komputerowego do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2023/01 2023-03-31 17:07 2023-04-21 12:00
13. DOSTAWA TONERÓW, TUSZÓW I BĘBNÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJUNYCH I DRUKAREK W 2023 ROKU 2023-02-08 09:44 2023-02-13 10:00
14. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usług przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym. OVIPo-281-6/22 2022-11-25 09:04 2022-12-02 10:00
15. Dostawa sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych) do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2022/04 2022-10-28 19:15 2022-11-04 12:00
16. Dostawa sprzętu komputerowego (serwera) do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2022/03 2022-05-20 14:47 2022-06-06 12:00
17. Dostawa samochodu osobowego do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2022/02 2022-05-13 13:08 2022-05-20 12:00
18. Dostawa materiałów biurowych 1936/22 2022-05-09 09:20 2022-05-16 09:00
19. Dostawa sprzętu komputerowego do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku Bi/2022/01 2022-04-21 13:59 2022-05-05 12:00
20. Dostawa kartonów opakowaniowych 2022-01-19 08:07 2022-01-27 12:00
21. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usług przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym. OVIPo-281-4/21 2021-11-15 11:03 2021-11-24 10:00
22. Dostawa sprzętu IT do Oddziału IPN w Białymstoku 1/2021/Bi 2021-03-08 14:58 2021-03-19 12:00
Legenda
- Current
- Archive