Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa artykułów do utrzymania czystości BAG-118/21 2021-11-29 15:45 2021-12-08 10:00
2. Dostawa artykułów do utrzymania czystości BAG-74/21 2021-09-24 15:16 2021-10-05 10:00
3. KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE OVIKr-280-5/21 2021-12-02 08:33 2021-12-09 11:00
4. „Opracowanie i wykonanie gry 3d typu FPP (First Person Perspective) wraz ze scenariuszem, działającej w środowiskach: Windows, wirtualnej rzeczywistości, przeglądarek internetowych oraz aplikacji mobilnych (iOS, Android)” BAG-120/21 2021-11-30 09:24 2021-12-08 10:00
5. „Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware” BAG-84/21 2021-11-29 16:11 2021-12-08 10:00
6. „Asysta techniczna” BAG-99/21 2021-11-29 11:37 2021-12-28 10:00
7. Wykonanie serwisu internetowego, usługa utrzymania, hostingu oraz rozwoju wraz z przygotowaniem identyfikacji wizualnej Biura Nowych Technologii IPN BAG-106/21 2021-11-25 15:22 2021-12-03 10:00
8. „Opracowanie i wykonanie gry 3d typu FPP (First Person Perspective) wraz ze scenariuszem, działającej w środowiskach: Windows, wirtualnej rzeczywistości, przeglądarek internetowych oraz aplikacji mobilnych (iOS, Android)” BAG-107/21 2021-11-17 16:17 2021-11-26 10:00
9. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenie zewnętrznym Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie OVISz-280-3/2021 2021-11-15 16:37 2021-11-24 12:00
10. Usługa przewozu osób dla Centrali IPN BAG-104/21 2021-11-15 13:56 2021-11-24 10:00
11. „Usługa serwisu pogwarancyjnego” BAG-83/21 2021-11-12 10:17 2021-12-10 10:00
12. Dostawa sprzętu komputerowego OVIKa-280-4/21 2021-11-12 07:46 2021-11-19 12:00
13. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na cele biurowe IPN przy ul. Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie” BAG-115/21 2021-11-09 16:10 2021-12-01 10:00
14. „Zakup dwóch serwerów w celu rozbudowy środowiska wirtualnego” BAG-103/21 2021-11-09 15:54 2021-11-17 10:00
15. Świadczenie usług kurierskich publikacji IPN BAG-90/21 2021-10-29 11:01 2021-11-30 10:00
16. Zakup bonów świątecznych ze środków ZFŚS dla pracowników IPN BAG-101/21 2021-10-29 09:17 2021-11-25 10:00
17. „Obsługę eksploatacyjną oraz konserwację instalacji, urządzeń i sieci w obiektach IPN” BAG-58/21 2021-10-26 15:17 2021-11-30 10:00
18. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na cele biurowe IPN przy ul. Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie BAG-94/21 2021-10-22 11:56 2021-11-18 10:00
19. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na cele biurowe IPN przy ul. Stefana Czarnieckiego 3 w Krakowie” BAG-92/21 2021-10-18 16:19 2021-11-08 10:00
20. Dostawa samochodów osobowych z napędem spalinowym i elektrycznym BAG-100/21 2021-10-18 10:07 2021-11-15 10:00
21. Usługa transmisji danych dla sieci rozległej IPN BAG-78/21 2021-10-15 10:26 2021-11-19 10:00
22. Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym dla Oddziału IPN-KŚZpNP w Krakowie OVIKr-280-4/21 2021-10-01 11:59 2021-10-11 10:00
23. Usługa produkcji mini serialu fabularnego pod roboczym tytułem "Grażyna Lipińska" BAG-75/21 2021-10-12 12:53 2021-11-09 10:00
24. Usługa utrzymania oraz rozwoju systemu Cyfrowego Archiwum IPN BAG-72/21 2021-10-08 09:43 2021-11-05 10:00
25. Zakup paliw, olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, drobnych akcesoriów i kosmetyków samochodowych, mycie samochodów służbowych na stacjach paliw, opłaty za przejazd płatnymi autostradami . BAG-64/21 2021-10-01 09:55 2021-10-28 10:00
26. Usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-reklamowej projektu multimedialnego „Bohaterowie Niepodległej” BAG-96/21 2021-09-30 15:33 2021-10-08 10:00
27. Dostawa sprzętu komputerowego OVIKa-280-3/21 2021-09-28 14:37 2021-10-06 12:00
28. „Świadczenie usług w zakresie I i II korekty, nanoszenia poprawek, składu i łamania oraz przygotowania do druku książek dla Wydawnictwa IPN” BAG-88/21 2021-09-24 14:14 2021-10-04 10:00
29. Budowa upamiętnienia w postaci pomnika Grudzień’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie BAG-79/21 2021-09-23 14:56 2021-10-08 10:00
30. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach i terenu wokół budynku IPN –KŚZpNP Oddział w Poznaniu OVIPo-280-1/2021 2021-09-23 12:07 2021-10-01 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne